ඉඩම සමග නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට

  • Posted on 21 March 11:09 am
  • Gampaha, Minuwangoda
  • Views 18
  • ID 10056

Rs.7,500,000Negotiable

  • Land Size: 22.5 Perch
  • Bed Rooms: 2
  • Bath Rooms: 1
  • Location Address: අබයරාජ මාවත යාගොඩමුල්ල මිනුවන්ගොඩ
Description

මිනුවන්ගොඩ යාගොඩමුල්ල අබයරාජ මාවතේ පර්චස් 22.5 ඉඩම සමග කාමර 2 නාන කාමරය සාලය මුලු තැන් ගෙය සහිත පහත මහල සම්පූර්ණ වැඩ නිම කරන ලද නිවස විකිණීමට තිබේ ඉඩම වටා තාප්ප බැද එයාපෝර්ට් දැල ගසා ගේට්ටු දමා ඇත කොළඹ කුරුණෑගල පාරට 900M මිනුවන්ගොඩ නගරයට 3.5km කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට 5KM 

Show More
chamadara888
Posted by :
chamadara
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles