බිංගිරියෙන් අගනා බිම් කොටසක්

  • Posted on 12 May 10:45 am
  • Kurunegala, Bingiriya
  • Views 77
  • ID 9756

Rs.160,000Negotiable

  • Land Size: 12 Perch
  • Location Address: තල්ගහපිටිය ,බිංගිරිය
Description

#හලාවත කුරුණෑගල බස් මාර්ගයට මීටර් 100

# බිංගිරිය නගරයට 2 km

# තල්ගහපිටිය පාසල,දේවස්ථානය අසලින්ම

# විදුලිය ,නල ජලය 

#පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම

Show More
arunashantha677
Posted by :
shantha
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles