ප්‍රධාන බස් පාරට මුහුණලා වටිනා ඉඩමක් කොලොන්නාවෙන්/land facing main road

  • Posted on 11 October 11:43 am
  • Colombo, Kolonnawa
  • Views 40
  • ID 9962

Rs.22,000,000Negotiable

  • Land Size: 6 Perch
  • Location Address: 10C, Salamulla Road Kolonnawa
Description

Superb rare land facing 152 bus route in Kolonnawa

*Facing 152 bus route ( on the road side itself )

*5min to Kolonnawa junction and all banks, super markets, Urban Council and important places situated in the junction.

*10min to Dematagoda.

*15min to Borella.

*Half an hour to all main cities in Colombo.

*Highly commercial and residential area.

*Clear deads.

*please contact original buyers only

 

විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සදහා ( හෝ පදිංචිය සදහා) 152 ප්‍රධාන බස් පාරට මුහුණලා ඇති පර්චස් 6 ක ඉතා වටිනා බිම් කොටසක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. කොලොන්නාව හංදියේ සිට මීටර් 100ක පමණ දුරකි. 


සැලකිය යුතුයි: ප්‍රධාන බස් පාරකට මුහුණලා මෙවන් බිම් කොටසක් ඔබට මිලදී ගත හැක්කේ ඉතා කලාතුරකිනි.

Show More
Rangika5160
Posted by :
Rangika
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles