කුඩා නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට

  • Posted on 27 October 5:22 pm
  • Kurunegala, Polgahawela
  • Views 35
  • ID 9972

Rs.6,500,000Negotiable

  • Land Size: 30 Perch
  • Location Address: Polgahawela
Description

පොල්ගහවෙල නගරාසන්න විදුලිය සහිත කුඩා නිවස සමග පර්චස් 30ක ඉඩම විකිණීමට 

Show More
Thilina5862
Posted by :
Thilina
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles