කුලියාපිටියෙන් ඉඩම්

  • Posted on 06 December 10:06 am
  • Kurunegala, Kuliyapitiya
  • Views 29
  • ID 9989

Rs.190,000

  • Land Size: 15 Perch
Description

කුලියාපිටිය ගයියාල හංදියෙන් ම බෝවත්ත  මාර්ගයට මුහුණලා ව්‍යාපාරයටත් පදිංචියටත් නගරයට සමීපව බිම් කොටස් ....

🔸පර්චසය රු.190,000/= සිට

🔸වසර 2 ක් පොලී රහිතව ගෙවීමේ හැකියාව 

🔸එකවර ගෙවීමේ දී විශේෂ මිල අඩු කිරීම්

🔸 විමසීම් , 0777 440 665

Show More
arunashantha677
Posted by :
shantha
Safety Tips for Buyers
  • Meet seller at a public place
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting the item
Latest Articles